Een nieuw jaar om verder te bouwen aan de toekomst

Maandag 9 januari organiseerde Lokaal Belang in Sprang-Capelle haar nieuwjaarsborrel vooraf gegaan door een korte fractievergadering. Deze fractievergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk omdat we als partij zichtbaar, open en transparant willen werken voor onze gemeente.

Tijdens de nieuwjaarsborrel is er samen met de fractie, wethouders, bestuur en leden geproost op het nieuwe jaar. Een jaar met nieuwe kansen, een jaar met nieuwe uitdagingen, maar vooral een jaar waarin we weer mooie stappen voorwaarts willen zetten voor onze gemeente. ‘Het samen bouwen aan de toekomst vind ik belangrijk in de gemeenteraad, maar ook zeker binnen onze partij en samen met onze inwoners.

2023 is het jaar dat Lokaal Belang alweer 15 jaar bestaat. Een partij die is voortgekomen uit lokaal betrokken mensen met een grote achterban voor wie zichtbare resultaten belangrijker zijn dan het politieke proces.

We zetten dit jaar dan ook een extra tandje bij om onze zichtbaarheid verder te vergroten waarmee we nog vaker aanspreekbaar zijn op lokale vraagstukken en waarbij we onze inwoners op de hoogte houden van alle ontwikkelingen en voortgang hierin.

Ik attendeer daarbij ook graag op de wekelijkse nieuwsbrief die Lokaal Belang uitbrengt waarop al onze inwoners zich gratis kunnen abonneren. (www.lokaalbelangwaalwijk.nl aanmelden nieuwsbrief)

De grote diversiteit aan mensen binnen onze fractie en partij helpt ons. Doordat we allemaal divers in onze lokale samenleving zijn geworteld helpt dat om makkelijk aanspreekbaar te zijn en daarmee ook breed gewogen keuzes te maken binnen de Gemeenteraad.

Dat maakt onze partij onwijs mooi en iets om trots op te zijn. Maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. De diversiteit binnen onze partij laat veel maatschappelijke perspectieven zien en horen waarin we samen continu de balans moeten zoeken in het belang van Waalwijk.

Tijdens de nieuwjaarsborrel verwoorde onze voorzitter René van Boxtel het in zijn speech met de woorden ‘Het gevoel om ieders intentie en belangen af te wegen om beslissingen te nemen die Waalwijk te goede komen gaan niet gepaard zonder begrip te tonen voor een ieders gevoelens. Daarbij zegt mijn gevoel dat Lokaal Belang weet wat er voor gevoelens spelen in onze gemeente’. Daar sluit ik me graag bij aan, wetende dat we nooit alles kunnen weten en alert op zoek moeten blijven gaan naar wat er concreet leeft en speelt.

Proost! Op een gezond, gelukkig, liefdevol en vreedzaam 2023