Na het niet verlengen van het contract van de oud-directeur van het Schoenenkwartier heeft het bestuur allerlei extra kosten gemaakt. Deze hadden te maken met de situatie die was ontstaan door de vele ophef in de media. Een vervelende situatie, waarbij eigenlijk alleen maar verliezers uit de bus zijn gekomen. De rust in het Schoenenkwartier is nu wedergekeerd, de reguliere exploitatie was positief en ruim 16.000 betalende bezoekers hebben het prachtige resultaat inmiddels bewonderd.  Maar door alle ontstane commotie is er helaas wel een financieel tekort ontstaan. Het college van burgemeester en wethouders stelt daarom voor aan de gemeenteraad om een incidentele bijdrage beschikbaar te stellen aan het Schoenenkwartier.

Uiteraard ligt dit gevoelig. Zowel in de samenleving, in de raad, als bij Lokaal Belang. Het Schoenenkwartier krijgt reeds 1,1 miljoen euro subsidie. Dat is veel geld, vergelijkbaar met de subsidies voor Theater De Leest en het Kunstencentrum Waalwijk. Maar zonder deze extra subsidie zal de continuïteit van het Schoenenkwartier in gevaar komen. Er zijn in het eerste half jaar nog niet dusdanige reserves opgebouwd om dit tekort op te vangen. Hoe vervelend ook, maar er lijkt in de ogen van Lokaal Belang geen andere keus mogelijk dan hieraan meewerken. Wethouder John van den Hoven bevestigde dit gevoel. Ook het college had dit liever anders gezien, maar de continuïteit van het Schoenenkwartier staat zowel voor Lokaal Belang als het college voorop.

Fractievoorzitter Timon Klerx licht toe: “Het is veel geld voor een situatie waar we allemaal liever niet in terecht waren gekomen, maar we begrijpen waarom het Schoenenkwartier bestuur deze kosten heeft moeten maken. We snappen ook waarom de nieuw te benoemen Raad van Toezicht niet begint met een groot financieel tekort, dat is ondoenlijk. Wij waarderen het zeer dat het bestuur in de persoon van Dhr. de Werd tekst en uitleg kwam in de Gespreksavond van afgelopen donderdag, ondanks dat hij vanuit privacy – en integriteitsoverwegingen niet in kon gaan op de redenen van het arbeidsgeschil. Hij bevestigde dat de Raad van Toezicht direct zal starten als de gemeenteraad het geld beschikbaar stelt en dat het huidige bestuur dan afzwaait. Bovendien gaf de wethouder aan dat dit voorstel het maximale bedrag betreft; is er bijvoorbeeld eerder een nieuwe directeur gevonden dan worden er de komende maanden minder kosten gemaakt. Lokaal Belang zal akkoord gaan met het raadsvoorstel.”

Het besluit van de gemeenteraad om circa 180.000 euro beschikbaar te stellen als eenmalige extra subsidie wordt besloten tijdens de Raadsvergadering van donderdag 2 februari. Lokaal Belang heeft daarvoor nog een fractievergadering gepland op maandag 30 januari. Iedereen die nog in gesprek wil over dit onderwerp kan uiteraard aansluiten tijdens dit fractieoverleg. Stuur daarvoor een e-mail naar info@lokaalbelangwaalwijk.nl. Via de wekelijkse nieuwsbrief van Lokaal Belang blijf je op de hoogte van alle activiteiten van de partij, wil je deze ook ontvangen? Stuur dan een mailtje naar eerdergenoemd e-mailadres.