Op 6 april 2022 is, conform de wens van de Gemeenteraad, een verkeersbesluit genomen dat kort samengevat inhoudt: het wél toestaan van fietsers in het Promenadegebied van het centrum van Waalwijk. Echter is tegen dit verkeersbesluit door ‘Stichting BIZ Waalwijk’ bezwaar gemaakt. Stichting BIZ is het centrale aanspreekpunt voor de (winkel) ondernemers en horeca in het centrum van Waalwijk.

De commissie Bezwaarschriften heeft over dit bezwaar besloten en de klacht van de Stichting BIZ gegrond verklaard. Het college is daarom voornemens het advies van de commissie Bezwaarschriften over te nemen oftewel: het niet toestaan van fietsen in de Stationsstraat en Markt. Alvorens het college een definitieve beslissing neemt, heeft het college de Gemeenteraad bij de raadsvergadering van 2 februari jl. in de gelegenheid gesteld om hierover een advies te geven.

De meningen binnen de Gemeenteraad bleken tijdens de Raadsvergadering verdeeld. Zo hadden Samen Waalwijk en SGP hun bedenkingen over überhaupt de bevoegdheid van de bezwaarschriftencommissie om hierover te besluiten, echter kregen zij hiervoor onvoldoende steun vanuit de Gemeenteraad.

Lokaal Belang schaart zich achter het advies van het college én de Bezwaarschriften Commissie en is derhalve van mening dat het advies van de commissie zorgvuldig tot stand is gekomen. Immers is hiervoor de commissie in het leven geroepen…

Met 19 stemmen voor en 9 tegen werd het college gesteund en gehoor gegeven aan het besluit om het fietsen niet meer toe te staan. Sommige partijen legden dat tijdens de vergadering uit alsof Lokaal Belang tegen fietsen náár de stad zou zijn. Dat is echter een onjuiste uitleg. Lokaal Belang verdedigde ons standpunt, bij monde van Ad van Belkom en moedigt het fietsen naar het stadscentrum van Waalwijk natuurlijk van harte aan. Het centrum is via de vele invalswegen en fietspaden prima te bereiken. Ook is noord-zuid verkeer nog prima mogelijk via bijvoorbeeld de Mr. Van Coothstraat en de Wilhelminastraat.

Om het noord- zuid fietsverkeer op het stuk Stationsstraat te verbeteren heeft raadslid Ad van Belkom een aanvullende motie ingediend om het college te verzoeken dit nader te onderzoeken. Deze motie werd met ruime meerderheid aangenomen met 22 voor en 6 tegen stemmen. Ook zijn motie om het college op te dragen extra aandacht te vestigen op het toepassen van de juiste verkeersregels en extra handhavingscapaciteit in te zetten in het centrum werd met ruime meerderheid door de Raad aangenomen.

Lokaal Belang heeft hiermee getracht een zorgvuldige afweging te hebben gemaakt en eindelijk duidelijkheid te scheppen in deze langdurige kwestie. Wij zien u graag -te fiets- komen naar het centrum van Waalwijk en veilig lopend genieten van onze prachtige winkelpromenade.