Maandag 13 maart werd de Algemene Ledenvergadering van Lokaal Belang gehouden in Balade. Het bestuur legde verantwoording af over het afgelopen jaar. De kascontrolecommissie bracht verslag uit over de controle van het gevoerde financiële beleid, vervolgens verleende de vergadering decharge aan het bestuur. Ook werden er een aantal aanpassingen op het Huishoudelijk Reglement besproken en vastgesteld. Vervolgens is door het bestuur een toelichting gegeven op het proces welke de fractie zal doorlopen om een nieuwe wethouder te selecteren. Tot slot gaf fractievoorzitter Timon Klerx een presentatie over het afgelopen jaar. Op deze manier legde de raadsfractie politieke verantwoording af over 2022 aan de Algemene Ledenvergadering van Lokaal Belang.