‘Wie betaalt de veerman?’ was een Britse televisieserie van de BBC die in 1977 werd uitgezonden en  gefilmd werd in het vissersdorpje Elounda op het Griekse eiland Kreta. De serie kwam in 1978 op de Nederlandse televisie. Los van verdere verwijzingen naar deze serie of de mythen waarop het gebaseerd is, werd dit onderwerp onlangs letterlijk besproken in de Waalwijkse gemeenteraad én ook in de gemeenteraden in omliggende gemeenten.

Aan de Noordzijde van Waalwijk hebben we namelijk een veerpont naar het plaatsje Drongelen; het ‘Drongelse Veer’. Kosteloos worden wandelaars, fietsers én voertuigen overgezet. Valt je aankomst gunstig uit, dan ben je binnen 5 minuten aan de andere zijde van de Bergsche Maas. Dit veer en nog drie andere in onze regio worden beheerd door Stichting De Bergsche Maasveren. Deze stichting heeft een Raad van Toezicht waarbij iedere gemeente een wethouder afgevaardigd heeft. De Stichting Bergsche Maasveren is overigens juridisch eigenaar van de veerponten.

De Staat heeft in 2008 voor de overname van de verantwoordelijkheid voor de drie veerverbindingen, Bernse veer, Capelse veer en Drongelse veer aan de oevergemeenten Waalwijk, Heusden, Altena en Zaltbommel, een bedrag van € 22,6 miljoen betaald. Dit bedrag was bedoeld om met het rendement op dit vermogen voor minimaal een periode van 30 jaar de kosten voor de drie veren te dekken en in de vaart te houden. Op basis van behaalde rendementen in de afgelopen jaren en verwachtingen voor de toekomst blijkt dit niet mogelijk. Om te voorkomen dat de oevergemeenten jaarlijks bij moeten gaan dragen in de exploitatiekosten van de veren stelt het Stichtingsbestuur van De Bergsche Maasveren voor om tarieven in te gaan voeren.

Om te voorkomen dat er op termijn helemaal geen geld meer is om de veren te exploiteren is Lokaal Belang van mening dat we nú moeten handelen en een tarief moeten invoeren voor een deel van de overtochten. Voetgangers, fietsers/ brommers, lokaal landbouwverkeer en bijvoorbeeld ook busdiensten blijven kosteloos gebruik kunnen maken van de veren. Voertuigen moeten vanaf 17 juli 2023 gaan betalen voor de overtocht. De Raad van State heeft reeds op 14 juli 2004 bevestigd dat tariefheffing toegestaan is. De kosten zijn € 2,70 voor bijvoorbeeld een personenauto per overtocht. Daarbij heeft de stichting ook abonnementen aangekondigd.

Zowel binnen de Waalwijkse Gemeenteraad als daarbuiten werd verschillend gedacht over het nu invoeren van een tarifering. Zo werd geopperd om het invoeren ervan uit te stellen, alternatieven te onderzoeken, financiering door de betrokken ‘oevergemeenten’ in te voeren etc. Met het betalen van de veerkosten door de gemeente Waalwijk zou de rekening komen te liggen bij alle inwoners van Waalwijk.

Lokaal Belang heeft ervoor gekozen om nu direct te handelen door deels tarieven in te voeren om de jaarlijkse tekorten niet verder op te laten lopen. Hiermee hebben we voor ogen dat de veren nog tot 2038, tegen redelijke kosten, kunnen voortbestaan. Hiermee leggen we de rekening bij een deel van de gebruikers; oftewel gemotoriseerd vervoer ‘betaalt de veerman’. Als Lokaal Belang hopen we echter wel dat deze gemotoriseerde gebruikers voldoende gebruik blijven maken van de veren en men niet omrijdt over de nabijgelegen bruggen. Indien er minder gebruik gemaakt wordt van de veren komt dat immers de exploitatie niet ten goede. Het raadsvoorstel werd met 17 (van de 26) stemmen aangenomen.