LokaalBelang - Waalwijk | Sprang-Capelle | Waspik

Lees deze e-mail online.

Beste {name},

Via deze nieuwsbrief blijf je voortaan op de hoogte van alle activiteiten en bijeenkomsten van LokaalBelang. Meer informatie vind je op onze website: www.lokaalbelangwaalwijk.nl. In deze nieuwsbrief lees je meer over:

 • Vernieuwde communicatiekanalen
 • Campagne 'raadsleden stellen zich voor' gestart
 • Agenda fractievergadering 7 oktober
 • Terugkoppeling laatste fractievergadering

Vernieuwde communicatiekanalen

LokaalBelang blijft vernieuwen. We willen meer halen uit onze communicatie richting leden. Daarom is deze nieuwsbrief ingevoerd. Een nieuw communicatiemiddel ter vervanging van de 'gewone' mailtjes vanuit de fractievoorzitter. Naast de agenda voor de fractievergaderingen willen we via deze weg ook andere nieuwsberichten onder de aandacht brengen. 

Daarnaast is ook onze website weer geactualiseerd. Er zijn diverse nieuwsberichten op te lezen en een aantal leuke video's op te zien. Neem gerust eens een kijkje op: www.lokaalbelangwaalwijk.nl. Heb je opmerkingen of suggesties? Laat het weten via info@lokaalbelangwaalwijk.nl

Campagne 'Raadsleden stellen zich voor' gestart

De gemeenteraad van Waalwijk probeert zo goed mogelijk in contact te komen met onze inwoners. Om dit te realiseren is het belangrijk dat onze inwoners überhaupt weten wie de raadsleden van de gemeente Waalwijk zijn. Daarom is er nu een nieuwe promotiecampagne ontwikkeld door de griffie. De komende weken stellen alle raadsleden zich voor via de sociale media.  Fractievoorzitter Timon Klerx is namens LokaalBelang als eerste aan de beurt. Hij vertelt zijn visie op de lokale economische groei en waarom hij zo graag in Waalwijk woont. Klik op onderstaande afbeelding om de video te bekijken.

Agenda fractievergadering 7 oktober

Locatie: Balade
Aanvang: 19.15 uur
Afwezig: Timon

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Mededelingen vanuit de fractievoorzitter en/of wethouder
 4. Evaluatie vorige week
 5. Bespreekpunten Raad (B) - de titel van het raadsvoorstel hieronder linkt door naar het openbare raadsvoorstel op het Raadsinformatiesysteem.
  1. (R7.3-19) Verordening en beleidsregels Wmo 2015 en Jeugdhulp - Bea en Will: vragen gesteld
  2. (R7.2-19) Plan van aanpak Waalwijk Omgevingswet-proof, invoeringsfase - Richard en Hans: vragen gesteld
  3. (R7.5-19) Eerste herziening Huisvestingsverordening - Ad: A-punt
  4. (R7.4-19) Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant, Kredietfaciliteit - Timon: A-punt
  5. (R7.1-19) Terinzagelegging van het ontwerpbesluit om een gedeelte van de Zomerdijk (300 m) te Waalwijk te onttrekken aan het openbaar verkeer. - Jan van Dinther: onderhandse vragen gesteld
  6. Motie vreemd aan de orde VVD 'Goed gedrag doet volgen!' - Jan van Baardwijk
 6. Agenda komende weken
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Terugkoppeling laatste fractievergadering

Er wordt een planning gemaakt voor de komende fractievergaderingen, zodat we verschillende onderwerpen de komende weken zullen bespreken. Deze vergaderingen zullen we voortaan werksessie noemen. Thema's die in ieder geval besproken zullen worden zijn:

 • Evaluatie fractievoorzitter - reeds besproken
 • Schoenenmuseum - reeds besproken
 • Ons eigen partijprogramma - gepland voor 28 oktober
 • Woningbouw met Eric Daandels
 • Smart City met Ronald Bakker
 • Ontwikkelingen portefeuille John

Afsluiting

Dit was de eerste nieuwsbrief van LokaalBelang. De eerste uitgave is verstuurd aan alle leden van onze partij. Vanaf nu is het ook mogelijk om via de website jezelf als betrokken inwoner aan te melden voor deze nieuwsbrief. Op deze manier proberen we het bereik van onze communicatie te vergroten. Ken je mensen die graag op de hoogte blijven, laat ze zich aanmelden via onze website: www.lokaalbelangwaalwijk.nl/newsletter

Heb je suggesties of opmerkingen voor deze wekelijkse nieuwsbrief, laat het weten via info@lokaalbelangwaalwijk.nl

Met vriendelijke groet,

Timon Klerx
Fractievoorzitter

LokaalBelang Waalwijk
Postbus 335, 5160 BA Sprang-Capelle
Facebook
 
Om je profiel te wijzigen of uit te schrijven, klik hier.