Doordat de ‘oud’ fractievoorzitter van Lokaal Belang geïnstalleerd is als nieuwe wethouder, vonden er verschuivingen plaats binnen de fractie. Voor Maud Veraa betekende dit haar eerste echte optreden als nieuw fractievoorzitter. Lees hieronder haar bijdrage waarin Lokaal Belang  terug kijkt op de afgelopen raadsperiode maar vooral prioriterend vooruitkijkt naar de ambities die we willen realiseren. 

Voorzitter, vandaag staan we stil bij een belangrijk moment, een tijd om terug te kijken naar afgelopen jaar en vooruit te kijken naar kansen. Voor Lokaal Belang was dit jaar een jaar met grote veranderingen, we hebben afscheid genomen van een wethouder en hebben een nieuwe wethouder geïnstalleerd. Dit had effect op de samenstelling van de fractie en de rollen daarin. Door al deze wijzigingen is mijn eerste kadernota als fractievoorzitter vandaag een feit.

Voorzitter, het afgelopen jaar ben ik van toeschouwer aan de zijlijn naar speler in de basisopstelling gegaan, een verandering van perspectief. Als toeschouwer zag ik vooral het resultaat en de uitspraken van wat er vooral niet goed ging in de media. Voorzitter, vaak spreken we met elkaar over het vertrouwen in de politiek of overheid. Dit is onwijs belangrijk, maar als we van onze burgers verwachten dat ze vertrouwen hebben in de politiek, moeten we eerst vertrouwen hebben in elkaar. Voorzitter, laten we elkaar dit vertrouwen gunnen. De afgelopen periode hebben we ervaren dat er samenwerking kan zijn in onze raad. Samen trekken we op in het belang van onze inwoners. Dit kan zeker nog beter en misschien vaker, maar de stappen zijn gezet. Lokaal Belang wil hiervoor gaan.

Als wij als fractie naar dit proces kijken zien we dat de ambtelijke organisatie onwijs hard werkt. We hebben ze veel ambities meegegeven en we zien dat ze hard werken om deze waar te maken. Onze medewerkers staan dag en nacht voor onze inwoners van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik klaar. Maar dit is ook onze zorg voorzitter. Lukt het ze om aan alle ambities te werken?

Daarom zullen er vanuit Lokaal Belang geen moties komen. We vinden dat de onze ambtelijke organisatie hun handen vol hebben aan de gestelde ambities. Maar denken wel dat prioriteren noodzakelijk kan zijn. Als gemeente kunnen we misschien niet alles zelf doen, maar laten we wel keuzes maken vanuit het punt ‘het beste voor onze inwoners’. De regio of andere gemeentes bieden kansen, laten we deze kansen onderzoeken en met elkaar samenwerken als we dat nodig vinden in het belang van onze inwoners.

Voorzitter, als toeschouwer zie je vooral de buurt om je huis, je werk of gebieden waar je graag bent in je vrije tijd. Een goede en gezonde leefomgeving is een voorwaarde om fijn te kunnen leven. Lokaal Belang vindt het van belang dat we op deze voorwaarde goed blijven inzetten. Laten we ervoor zorgen dat er voldoende speelvoorzieningen, sportvoorzieningen en groen in de omgeving is. En als het er dan is zorg ervoor dat dit goed onderhouden wordt.

Dan komt voor ons een dilemma voorzitter, we willen een gezonde leefomgeving, maar Lokaal Belang staat ook voor bouwen, bouwen, bouwen. Dit lijntje is dun. Ik wil zeker niet zeggen dat we niet moeten gaan bouwen, maar we moeten er wel voor zorgen dat de leefbaarheid van onze inwoners niet in de verdrukking komt.

Naast het bouwen van bedrijven en woningen zien we ook graag dat we rondom sportvoorzieningen in Waspik stappen gaan ondernemen voor het realiseren van een vervangende sportvoorziening en het verduurzamen van openluchtzwembad Zidewinde. Dat vinden wij een prioriteit voor onze inwoners.

Als we het hebben over een fijne leefomgeving kijken we ook naar mobiliteit, hier zien we uitdagingen. Waar we vroeger met een trein door onze kernen konden rijden, doen we dat nu gezond op de fiets. Met de auto of de bus leggen we grotere stukken af, maar hoe kunnen we met elkaar nog beter inzetten op deelmobiliteit? Vanuit het mobiliteitsplan is er toegezegd dat we bij de kadernota de gelden zouden afwegen. Dit zien we alleen niet terug. Voorzitter, dit vinden wij teleurstellend. Wij vinden dit zo belangrijk dat we hierin moeten investeren. Hierbij kan gedacht worden aan verkeersveiligheid, OV/deelmobiliteit en de noord-zuidverbinding voor de fietsers. Wij zien graag een voorstel bij de begroting terug. Maar dat mag natuurlijk altijd eerder als dit al eerder beschikbaar is voor de gemeenteraad.

Het afgelopen jaar hebben we ingezet op een nieuwe koers rondom het Sociale Domein, de insteek hiervan was preventiever handelen en meer in samenhang. We steunen het college volledig met deze weg, maar vinden het spannend. Dit vraagt iets van de ambtenaren en van onze inwoners. Daarnaast doen we aan heel veel projecten mee, denk aan Waalwijk Taalrijk, Taalschatten, Proeftuin, Echtscheidingsloket. Maar voorzitter het is mooi dat we willen groeien in het verbeteren van onze zorg, maar kunnen we alle ballen in de lucht houden, of zijn twee ballen of is één bal niet voldoende? Laten we niet alles willen, maar keuzes maken, liever drie dingen fantastisch dan 6 dingen oké. Nu we nieuw beleid hebben willen we het college meegeven keuzes te maken in oud beleid. Wat sluit niet meer aan bij de nieuwe koers en kan stoppen waardoor deze financiën geïnvesteerd kunnen worden in de nieuwe koers. Wat ons betreft mag het college prioriteiten stellen en hier 100% aan werken. De samenwerking die is ontstaan met de raad, portefeuillehouder, ambtenaren en stakeholders juichen we toe. Samen maken we het verschil.

Ter afsluiting voorzitter, Lokaal Belang is blij met de stappen die zijn gezet in de bestuurscultuur en willen daar alle partijen voor bedanken. Laten we met elkaar het verschil maken, samen zoeken naar overeenkomsten en onze verschillen accepteren.