Lokaal Belang dient amendement in voor kwalitatief behoud van Lokale Media

Naast het landelijke en wereldwijde nieuws blijven we ook graag op de hoogte van wat er in onze eigen regio gebeurt. Helaas zien we lokale kranten verdwijnen en ook voor lokale omroepen is het moeilijk om met vrijwilligers en beperkte financiële middelen de organisatie kwalitatief overeind te houden.

Langstraat Media voorziet op dit moment de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Dongen van lokaal nieuws en doet dat met veel vrijwilligers en beperkte capaciteit van geschoolde journalisten. Ze kunnen dit doen met gemeentelijke subsidie en inkomsten uit reclame, donaties en sponsoring. De gemeentelijke subsidie beperkt zich tot nu toe tot een beperkt bedrag per aansluiting zoals dat geadviseerd wordt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Om kwalitatief goede (live) uitzendingen te kunnen doen, is behoefte aan goede en voldoende journalistieke capaciteit. En deze kon Langstraat Media ook deels realiseren doordat ze enkele jaren terug vanuit het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek een subsidie hadden ontvangen. Deze éénmalige subsidie is echter verbruikt waardoor de geschoold – en daarmee betaald journalistieke capaciteit langzaam weer afneemt.

Namens Lokaal Belang bracht Jan van Dijk daarom bij de begrotingen voor 2023 een amendement in waarmee met een extra financiële ondersteuning van 20.000 euro de aanwezige journalistieke capaciteit sowieso voor 2023 behouden kan blijven. ‘Hiermee geven we Langstraat Media de financiële zekerheid die nú nodig is. Daarna kunnen we, afhankelijk van hoe de situatie zich in 2023 ontwikkelt, verdere keuzes maken’.

Voor de langere termijn gaat daarom onderzocht worden of een structurele samenwerking met HTR Media (Gemeente Heusden) gerealiseerd kan worden. Hierdoor heeft men een groter bereik, meerdere gemeentelijke subsidies en worden de vaste kosten gedeeld, waardoor meer financiële middelen beschikbaar komen om met ruimere journalistieke ondersteuning en de vele vrijwilligers meer lokale uitzendingen en nieuwsberichten te verzorgen.

Het amendement kreeg een ruime steun van bijna alle partijen (zie foto).