Woensdag 8 maart vond in het Waalwijkse Schoenenkwartier een stadsgesprek plaats tussen inwoners en Woon Alliantie Waalwijk. Het werd een mooi bezochte bijeenkomst waarin betrokken inwoners en betrokkenen met elkaar in gesprek gingen over hoe de stad Waalwijk er in de toekomst uit zou moeten zien. Belangrijke onderwerpen die voorbij kwamen, waren;  boeien en binden van jongeren (braindrain), groei van arbeidsplaatsen en woonopgave in gelijke tred, verdichting van woongebieden,  een groene duurzame leefomgeving en de doorstroom – betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen.

Het stadsgesprek was een eerste editie van totaal 4 thematische stadsgesprekken en hierna lees je daarvan de beleving en inzichten die Jan van Dijk als raadslid van Lokaal Belang daaruit meenam.

Als opwarmertje voor alle aanwezigen werd begonnen met de vragen ; ‘waar denk je aan bij Waalwijk’ en ‘hoe kunnen we Waalwijk mooier en beter maken’. Hiermee kwamen naast reacties als Schoenen, De Leest, RKC, Blokkendozen, Saai en Sint Jan vooral op de tweede vraag zaken naar voren die echt leven zoals de wens voor een ziekenhuis, meer landelijke winkelketens in het centrum, het behouden van Waalwijks historie, meer groen en ‘iets’ voor jongeren waarbij onder andere de beschikbaarheid van vervolgopleidingen werd genoemd. Daarnaast wezen de aanwezige jongeren op het feit dat juist zij steeds meer gebruik maken van OV. Dus vroegen ze aandacht voor betere busverbindingen. Vooral omdat de wens voor een spoorverbinding niet realistisch bleek.

Ad de Jong

Als eerste ging wethouder Ad de Jong vervolgens het gesprek aan op de inleidende vraag ‘moet Waalwijk groeien?’ waarbij de opgestoken handen redelijk verdeeld waren. Voor Ad de Jong gaf dat een mooie aanleiding om het met een feitelijk verhaal te hebben over de verdunning van het aantal inwoners in wijken (steeds minder mensen per huis door overlijden, scheiding e.d.) waardoor de voorzieningen, met als voorbeeld de lokale bakker, het steeds moeilijker hebben om zich in stand te houden. Daarnaast zien we dat in Waalwijk het aantal arbeidsplaatsen veel sneller stijgt dan in andere gemeentes. Het woningaanbod stijgt echter niet in gelijke tred waarbij zijn vuistregel is dat er voor iedere bijkomende arbeidsplaats een woning zou moeten komen.

Eindconclusie was dat verdichting cruciaal is om het voorzieningenniveau binnen  Waalwijk als 1 van de 7 Brabantse middelgrote gemeenten minimaal op peil te houden en waar mogelijk zelfs uit te breiden. Hiermee werd direct het bruggetje geslagen naar Woonalliantie Waalwijk waarin partijen zoals een woningbouwstichting, gemeente Waalwijk, makelaar, bank, MKB en onderwijs zijn vertegenwoordigd.

Michiel van Amelsfoort en Marco Visser

Namens de Woonalliantie gaven beide heren aan;  ‘Waalwijk is Hot’ als het gaat om thema’s zoals werkgelegenheid, echter het aantal woningen blijft achter bij de economische groei. Op de vraag vanuit het publiek ‘is groei nu een doel of een middel’ kwam dan ook het resolute antwoord dat als we het voorzieningenniveau op peil willen houden we de ‘verdunning’ tegen moeten gaan. En dat kan, als we zien welke ontwikkelingen zich op de Waalwijkse arbeidsmarkt voordoen.

Een prikkelende opmerking uit het publiek die wel bij bleef ging over parallelle werelden; ‘Hoe houden we voorzieningen in stand met meer inwoners terwijl veel van die inwoners die deels aan de overzijde van de Maasroute wonen onvoldoende geïntegreerd zijn om gebruik te willen maken van onze traditionele voorzieningen’. Een mooie uitdagende vraag waar zeker nog eens over nagedacht mag worden.

Marcel van der Meijs

Als laatste spreker lichte Marcel van der Meijs het ruimtelijk toekomstbeeld van onze binnenstad toe. Geboren in Besoyen maar nu woonachtig in Rotterdam, misschien wel een mooi voorbeeld van de eerder genoemde braindrain, lichte hij de ideeën toe op de manier waarop we kunnen verdichten en het ‘saaie karakter’ van Waalwijk een positieve draai kunnen geven. Want zoals hij zei en in foto’s liet zien; sfeerloos en sfeervol liggen in Waalwijk dicht bij elkaar. Zo zagen we bijvoorbeeld een saai Vredesplein met direct daarnaast de groene omzoming met karakteristieke huizen. Daarnaast pleitte hij voor meer verbindingstraatjes (netwerk) en bijbehorende invulling tussen de best wel ver uit elkaar liggende Noord-Zuid routes van Coothstraat, Stationsstraat en Wilhelminastraat waarbij we bewegen van Autostad naar Fietsstad.

Ook was er aandacht voor het behouden en versterken van identiteitsdragers zoals het Raadhuis en de St. Jan en de mooie Winterdijk die als een langgerekt park nog nadrukkelijker en met elkaar verbonden langs het centrum kan lopen.

Reacties vanuit het publiek waar zeker aandacht voor moet zijn, waren; Let op! Projectontwikkelaars zijn niet altijd liefdevol voor Waalwijk’ dus creëer goede kaders en daarnaast nog de opmerking; Realiseer je dat je bij verdichting ook altijd dingen gaat verliezen’

Voor mij (Jan van Dijk) was het daarmee een mooie informatieve – en interactieve avond die nieuwe inzichten heeft gebracht waarmee we verder kunnen. En daarmee is het gelijk voor iedereen ook een aanrader om aan volgende gesprekken deel te nemen over de thema’s verdichting, verduurzaming en de karakteristieke kernen.