Steun en medeleven, het voelt als een roeping!

Samen ben je meer, samen staan we sterk.

In de nacht van maandag 6 februari werd ik (red. Benan Koptagel) wakker door meerdere meldingssignalen van mijn telefoon. Schrik schoot me te binnen omdat deze snel achter elkaar binnenkwamen!

Wat is er aan de hand, is er iets ernstigs gebeurd?

Helaas was dat het geval. Het Zuidoosten van Turkije, grenzend aan Syrië was getroffen door een hevige aardbeving met catastrofale gevolgen. Daarom probeerden familie en vrienden te achterhalen hoe het was met hun dierbaren. Op dat moment drong het grote plaatje nog niet helemaal tot me door.

Beelden, geluiden die daarna via allerlei kanalen binnenkomen zijn hartverscheurend.

Als je zelf nooit een aardbeving of een dergelijke ernstige gebeurtenis hebt meegemaakt, is het bizar en moeilijk te bevatten. Zware emoties van machteloosheid, verlies en verdriet duizenden kilometers verder, bereiken opeens ons comfortabel bestaan hier in Waalwijk. Dan sta je opeens stil bij het feit hoe goed je het hebt. Wat belangrijk is in het leven en hoe kwetsbaar je bent als mens.

Dankzij (social) media kunnen we alles volgen. Ook het medeleven en de vele initiatieven van steun en hulp zoals inzamelacties, donaties, mensen die reizen om persoonlijk hulp te kunnen bieden of hun huizen, voertuigen etc. beschikbaar stellen. Zo komen individuele inwoners, instellingen en bedrijven, massaal in actie. Ieder op een zijn of haar eigen manier binnen de on(mogelijkheden).

Hartverwarmend om te zien dat de gemeenschap dan niet zo individualistisch is zoals vaak wordt gedacht.

Het initiatief dat ik namens Lokaal Belang voor financiële steun nam, is omarmd door vrijwel alle fracties.

Als raadsleden vonden wij dat we ook van betekenis in deze verschrikkelijke ramp moeten zijn vanuit onze rol als gekozen vertegenwoordigers van de Waalwijkse gemeenschap.

Het college heeft de uitvoering snel opgepakt: per inwoner draagt de gemeente € 1,- bij aan initiatieven die onze eigen lokale bewoners ondernemen als directe hulp aan de slachtoffers. Hiermee willen wij ook als gemeente Waalwijk ons medeleven en solidariteit betuigen richting onze inwoners die meeleven met de slachtoffers in de getroffen gebieden. Onze waardering uitspreken voor samenhorigheid.

Om elkaar geven, elkaar vasthouden, waarderen als mens, delen van lief en leed kan op vele manieren en zelfs op duizenden kilometers afstand.  Samen ben je meer, samen staan we sterk!

     Je vindt het niet als je het zoekt

Je hoeft er niemand voor te volgen

Het komt vanzelf naar je toe

Het ligt onzichtbaar in jouw handen

Het is een godsdienst zonder kerk

Het is een volkslied zonder woorden

Samen staan we sterk

Stef Bos