Onderwijs in
moderne gebouwen

Aandacht voor
cultureel erfgoed

Versterken
Centrumfunctie

Actieve en passieve
recreatie

Vraag van de burger
staat centraal

Bouwen voor
inwoners dorpskernen

Investeren
in sport

Kunst en cultuur
voor iedereen
toegankelijk

Een seniorvriendelijke
gemeente

Behoud van
eigen identiteit
kernen

Gevarieerd aanbod
werkgelegenheid

Multi-functioneel
gebruik van gebouwen

arrow Vergaderingen en bijeenkomsten
Nieuws vanuit de fractie
Agenda
Twitter
 • Addendum op coalitieakkoord

  De vier coalitiepartijen (LokaalBelang, VVD, GroenLinksaf en CDA) hebben gewerkt aan een addendum op het coalitieakkoord Samen Duurzaam Vooruit. Dit in het verlengde van de wens om de uitwerking van dit akkoord periodiek te willen evalueren. De coalitiepartijen kijken tevreden terug op de eerste twee jaar van de huidige bestuursperiode 2018-2022. In het addendum beschrijven de vier partijen hun gezamenlijke wensen en ambities voor de komende jaren.

  <lees verder>

 • De rol van het openbaar bestuur tijdens de coronacrisis

  Nu het kabinet deze week waarschijnlijk haar voorlopig laatste crisisberaad heeft en er wederom enkele maatregelen naar alle waarschijnlijk worden versoepeld, kunnen we concluderen dat de crisis enigszins voorbij is. LokaalBelang roept op tot breed politiek en maatschappelijk debat.

  <lees verder>

 • LokaalBelang zoekt naar digitale verbinding

  De afgelopen weken is een zeer bijzondere tijd geweest vanwege het coronavirus. Het is een tijd die we niet kennen of gekend hebben. Het roept veel vragen op en voor een ieder van ons is de vraag anders.

  <lees verder>

 • <meer nieuws>
Volg ons op

Vergaderingen, bijeenkomsten

 

Agenda 2021

Iedere maandagavond vergadert de fractie met haar achterban om 19.15 uur in Balade te Waalwijk (volgens de richtlijnen van het RIVM) of online via MS Teams. Voor meer informatie over de fractievergaderingen kunt u mailen naar info@lokaalbelangwaalwijk.nl. Bijna iedere donderdagavond vindt er daarnaast ook een raadsbijeenkomst plaats. De agenda hiervan is te vinden op het Raadsinformatiesysteem van de gemeente Waalwijk.


Fractievergadering

4-1-2021

Vergadering ter voorbereiding op de Input van 7 januari en Forum & Besluit (A) van 14 januari.


Werksessie 11 januari

11-1-2021

Deze vergadering staat in het teken van de kadernota grootschalige opwek duurzame energie. Daarnaast zullen ook de andere raadsvoorstellen nog kort worden besproken indien nodig.


Werksessie 18 januari

18-1-2021

Deze vergadering staat in het teken van een nog nader te bepalen onderwerp. Daarnaast zullen ook de raadsvoorstellen van de raadsvergadering worden besproken indien nodig.


Fractievergadering

25-1-2021

Vergadering ter voorbereiding op de raadsvergadering Debat & Besluit (B) van 28 januari.


Algemene Ledenvergadering

1-3-2021

Het bestuur van onze partij nodigt via deze weg alvast alle leden van LokaalBelang uit voor de Algemene Ledenvergadering 2021. Deze wordt gehouden in het voorjaar van 2021 in Balade. De agenda volgt later. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn: de jaarcijfers 2020 en het vaststellen van de diverse commissie ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2022.


Raadsfractie
Maud Veraa
Raadsfractie
Timon Klerx
Raadsfractie
Ad van Hamond
Raadsfractie
Jan van Baardwijk
Raadsfractie
Jan van Dinther
Raadsfractie
Will Lodenstijn
Raadsfractie
Richard Frodyma
Raadsfractie
Ramon van Bavel
Raadsfractie
Jan van Dijk
Zoeken op onze website